Båtplass og utleie

Tildeling av båtplass og eventuelt midlertidig leie forutsetter medlemskap i Ålesund Motorbåtforening

Søknad om medlemskap i Ålesund Motorbåtforening.

Plasser tildeles etter ansiennitet. For midlertidig leie, kontakt leder av havnestyret i Gåseidvika eller Storvika.