Vedr. Pir 3 i Gåseidvika.

Denne piren skal skiftes ut i vår, og havnestyret ber derfor at alle som har båter på denne pireen sørger for at båtene er flyttet seinest 3. april, da demonteringen av piren starter.

Vi ber om at de som har alternativ fortøyningsplass i ca. 4 uker etter 3. april, benytter disse. Alle andre må kontaktee havnestyret for å finne en løsning.

Reserver også noe arbeidslyst til å delta i demontering og opprigging.

Havnestyret i Gåseidvika

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt onsdag 14. mars i Gåseidvika.

 • Rolf Voldsund ble gjenvalgt som leder, og det var heller ingen andre endringer i styret.
 • I havnekomitéen for Gåseidvika ble Tor Samseth og Jan Erik Hoff valg inn og Jan Giskegjerde gikk ut.
 • Havnekomitéen for Storvika er uendret.
 • Valgkomitéen består nå av Leder ÅMF, Cato Olsvik og Terje Gjerde
 • Revisjon av ÅMF´s lover og havnereglement ble godkjent

Innkalling til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening

Vi kaller inn til årsmøte i Ålesund Motorbåtforening

Dato: Onsdag 14. Mars kl 19:00

Sted: Gåseidvika

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Saker som ønskes behandle må meldes til styret innen 28. februar.

mvh Styret

Årsmøtet 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt onsdag 15. mars i Gåseidvika.  Rolf Voldsund ble gjenvalgt som formann.  Kasserer Eldrid Forshaug gikk ut av styret etter 9 år, og ble takket for sin flotte innsats.  Arne Tafjord ble valgt inn i styret etter Eldrid Forshaug.  Ellers var det gjenvalg på resten av styremedlemmene.

Informasjon til alle med plass på pir 2 i Gåseidvika.

I april 2017 skal vi skifte ut bryggene på pir 2.  Vi startet med demontering av utriggere i uke 11 (fra 13. mars).  Dette vil si at båtene må fjernes før denne datoen. 

Vi er avhengig av at alle båter blir fjernet fra piren.  Anleggsperioden vil vare ca 3 uker.

Havnestyret har planer for plassering av båtene i anleggsperioden.  Båteiere må i god tid ta kontakt med havnekomiteen for å avtale plassering.

Båteiere som har muligheter for egen plassering av båten i dette tidsrommet forenkler arbeidet for havnestyret.

Vi regner med at medlemmene på pir 2 stiller opp på «dugnad». Meld dere til havnestyret som lager dugnadsliste.

Ny kontakttelefon Gåseidvika småbåthavn

Fra 10. november har Gåseidvika småbåthavn fått ny mobil kontakttelefon som kan benyttes dersom det ikke svares på fasttelefon.  Telefonnummeret er 907 06 390.  Telefonnummeret ditt blir registrert slik at vi kan ringe deg opp igjen.

Sjekk fortøyninger!

Vinteren står for døren og vi ber alle medlemmer som har båter i havnene om å sjekke fortøyninger.

Tilkobling av fritidsbåter til strømnettet

Vi har mottatt pålegg fra Mørenett om å gjøre medlemmene kjent med følgende:

 1. Det skal brukes godkjent gummikabel av type H07RN-F, 3 x 2,5mm2 eller tilsvarende, som er godkjent for utendørs bruk.  De tynne røde plastkablene skal ikke brukes utendørs.
 2. Støpsel og stikkontakt skal ha kapslingsgrad minst IP44 og være av typen industrikontakt (blå og rund).
 3. Max lengde på kabelen fra tilkoblingspunkt til båten skal være 10 meter.
 4. Dersom kabelen er på rull må den rulles helt ut før tilkobling av strøm.
 5. Forgreninger fra tilkoblingskabelen til flere båter er ikke tillatt.
 6. Ved eventuelt bruk av overganger så skal de ha samme kvalitet og dimensjon som hovedkabelen.
 7. Om kabelen krysser kjørebane skal den beskyttes med egnet beskyttelsesplate.
 8. Før tilkobling husk å sjekk kabel og plugger for eventuell skade.

Dersom pålegget ikke blir oppfylt innen 1. september 2016 vil kablene bli fjernet.

Utskifting av pirer i Storvika og Gåseidvika.

Uskifting av pirene i Storvika og Gåseidvika er nå gjennomført.  Det eneste som mangler nå er innbetaling av "dugnadsavgift" for de som ikke møtte - eller ikke kunne delta på dugnadene.

Slipping av båt i Gåseidvika

Fra og med i år innføres at de som ønsker slipping i Gåseidvika må meddele dette skriftlig pr e-post til gaaseidvika@aamf.no eller ved skriftlig registering i bok som ligger i grønn postkasse utenfor gamle havnekontoret.  Husk opplyse om båtens størrelse samt oppgi mobiltelefonnummer og ønsket dato for slipping.

Ålesund Motorbåtforening feiret 60 år 11. september 2015.

Fredag 11. september feiret  Ålesund Motorbåtforening (ÅMF) 60-årsjubileum. Til stede var blant annet fungerende generalsekretær i KNBF Endre Solvang sammen med 70 festkledde medlemmer.  Foreningen har vel 500 medlemmer. Formann er jubileumsåret er Rolf Voldsund, som også har vært leder i KNBF Region Nordvest. Jubileumsfesten fant sted i ærverdige lokaler hos Fiskerimuseet i Ålesund og startet med en aperitiff etterfulgt av omvisning på det innholdsrike museet. På menyen stod både tradisjonell klippfisk og gryterett med godt drikke. Toastmaster var Roger Howden, som også holdt et forrykende trylleshow. ÅMF har vært tilsluttet KNBF siden 1970 og feiret således samtidig 45 år som medlem i KNBF.

Vedtak på årsmøtet 2015

På årsmøtet 18. mars ble det enstemmig vedtatt å øke innskudd pr båtplass med kr 2.000,-.  Videre ble det vedtatt å øke havneleien med 50 %.  Medlemskontigenten forblir uforandret – kr 500,- pr år.  Bakgrunnen for økningen i innskudd og havneleie er nødvendigheten av å oppgradere de gamle trebryggene som har sin historie helt tilbake til 1960 tallet.

Det ble vedtatt at pir 5 i Gåseidvika skal fornyes i 2015.  Arbeidet med nedmontering av denne piren starter mandag 20. april og de nye stålbryggene blir levert klar for montering mandag 27. april.

Dersom du har anledning til å hjelpe til med dette arbeidet kan du kontakte havnekomiteen i Gåseidvika.

Strømkontakter

Strømkontakter skal være godkjent og ha mulighet for låsing.  Strømkontaktleier er helt og fullt ansvarlig for forbruket på sitt punkt.  Vi anbefaler at kontaktene holdes låst enten de er i bruk eller ikke.

Kablene skal være jordet og godkjent for utendørs bruk i henhold til instruks fra havnestyret.

Hva vet du om fordelene med KNBF medlemskap?

Det viser seg at medlemmene er alt for dårlig orientert om fordelene ved å være tilsluttet KNBF.

Bunker Oil avtalen burde de fleste være kjent med, men kun et fåtall har hentet sine medlemskort i havnene som man må ha for å kunne registrere seg for å dra nytte av fordelene som Bunker Oil -kortet gir.

Mer om fordelene finner du på KNBF sine hjemmesider, men vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at nå er kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring for joller er nå inkludert i medlemskapet i KNBF.  :

Beslutning om innføring av kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring på små, uforsikrede joller.

Forbundsstyret vedtok enstemmig å innføre ansvarsforsikringen, og mener nå at man nå har løst det visualiserte mareritt for båtfolk; en uforsikret jolle som påfører en person f.eks. en som bader, varige skader. «Norske Sjø kollektiv ansvar- og ulykkesforsikring» er beregnet på KNBF-medlemmers småfartøy uten annen forsikring. Ordningen innebærer at alle kollektivt innmeldte og personlige medlemmer har ansvarsforsikring på sine uforsikrede småfartøy uten å foreta seg noe som helst. Ansvarsforsikringen gjelder småbåter opp til 16 fot og 25 hk, og dekker skader påført på personer opp til 10 millioner kroner. Ordningen har også en ulykkesforsikring for passasjerer om bord, som dekker personskade opp til 100.000 kroner. For å få ulykkesforsikringen aktiv, må medlemmet innmelde jollen hos Norske Sjø for å være dekket. Kostnaden for begge forsikringer dekkes av medlemskontingenten til KNBF.

Ny fortøyningsbøye på Glomset.

Da er den siste bøya som ÅMF skal ha ansvar for lagt ut ved Glomsetbukta i Skodje kommune. Bøyen kan nå fritt benyttes for alle som vil nyte sjølivets gode dager.

Nytt medlemskort - kombinert KNBF / Ålesund Motorbåtforening

Ålesund Motorbåtforening har fått laget nye medlemskort i plast, som kan benyttes for å oppnå medlemsfordeler som ytes til medlemmer av KNBF / Ålesund Motorbåtforening.  Kortene utleveres i den havnen du er tilsluttet.  For at kortene skal bli aktive må det krysses ut for kvittering med oblat når du betaler på nettbank.  Oblaten limes på avmerket område på baksiden av kortet.

KNBFs avtale med Bunker Oil.

KNBF har inngått avtale om leveranse av avgiftsfri diesel/bensin og smøreolje til gunstige priser for sine medlemmer.  Avtalen er allerede trådt i kraft.  For nærmere informasjon se link her.

KNBFs bøyeprosjekt!

Ålesund Motorbåtforening har i samarbeid med stiftelsen Gjensidige og KNBF lagt ut to fortøyningsbøyer ved Langøya ("Lille Mallorca") og ved Langevågsholmene.  Bøyene er lagt ut til fri benyttelse og etter de tilbakemeldingene vi har fått er de allerede blitt populære fortøyningsplasser.

Ansvarsforsikring og registrering av båter som ligger i havner tilhørende Ålesund Motorbåtforening.

I henhold foreningens vedtekter og vedtak på årsmøtet skal alle båter ha ansvarsforsikring og være registrert. Registreringsnummeret skal være plassert godt synlig fra bryggen

Beskjed til alle som leier midlertidig plass.

Alle som har avtalt midlertidig leie må henvende seg til havnestyret i Storvika/Gåseidvika før båtene blir lagt ut.

Når båten blir tatt opp om høsten er det viktig at det blir gitt skriftlig beskjed om dette til Havnestyret for å unngå at leie påløper etter at båten er tatt opp.

Følgende trådte i kraft fra 30.06.2007 :

Styret i ÅMF har gjort  følgende tiltak for å øke sikkerheten i havnene:

Det er inngått avtale om mobilt vakthold i havnene. Videre er det investert i nytt låsesystem til bryggene i Gåseidvika.

Samtlige medlemmer som ønsker adgang til havna må henvende seg til havnekomiteen i Gåseidvika. Du kan da kjøpe nøkkelkort med ”pin” kode. Dette koster kr. 200.- pr. stk.

NB !  Kun mot kontant betaling.

(lagt inn 13.06.07)