Under henvisning til de ny innførte restriksjonene fra myndighetene, stenges lokalene fram til foreløpig 18. januar 2021. Havnekomiteene og de som har nøkkel kan for forefallende arbeid benytte kontorene, men sørge for at de er låst også når de benyttes.

Les mer

Vi fortsetter inntil videre med gjeldende tiltak “Vi har nå åpnet opp for inntil 20 personer som kan møtes på foreningens lokaler, med de faste  krav om oppfølging av myndighetenes pålegg. Lokalene og toalett er utstyrt med såpe og/eller antibac.”

Les mer

Vi har nå åpnet opp for inntil 20 personer som kan møtes på foreningens lokaler, med de faste  krav om oppfølging av myndighetenes pålegg. Lokalene og toalett er utstyrt med såpe og/eller antibac.

Les mer